De Studieclub Schilders Midden Nederland

De vereniging organiseert per jaar een aantal activiteiten met betrekking tot het vergroten van de deskundigheid van medewerkers en ondernemers in de schildersbedrijftak.

Het bestuur van de Studieclub Schilders Midden Nederland bestaat uit:

  • Voorzitter: Eveline Bremmer
  • Penningmeester: Everhard Boon
  • Secretaris: vacant
  • Algemeen bestuur: Erwin Huijsmans